داستان شب: هفت‌خان اسفندیار

داستان شب رادیو ایران قدیم

هفت‌خان اسفندیار
از داستانهای شاهنامه فردوسی
تنظیم رادیویی: محمد مجلسی
کارگردان:‌ صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده‌: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش
● فریدون اسماعیلی
● حسین امیرفضلی
● مهین نثری
● مریم
● صدرالدین شجره
● محسن فرید
● عباس مصدق
● رامین فرزاد
● آرزو
● قاسم گلی

* * *

error: Content is protected !!