برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۳

برنامه گلچین هفته ۴۳

● 00:46 چهار مضراب زنگ شتر، بهار مست، سامانی / ابوالحسن صبا / تنظیم: فرامرز پایور
● 06:41 موسم گل (قمرالملوک وزیری) / تنظیم: محمدرضا لطفی / خواننده: هنگامه اخوان
● 17:06 سرگشته / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: همایون خرم / خواننده: حسین قوامی
● 22:37 ترانه بر اساس غزل حافظ / آهنگ: مصطفی کسروی / خواننده: عهدیه
● 31:14 تازه بهار / غزل: هلالی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: محمد گلریز
● 39:42 شاهد شیراز / شعر و آهنگ: شوریده شیرازی / اجرا: گروه سماعی / خواننده: زیبا
● 45:05 یاد کودکی / شعر: معینی کرمانشاهی / آهنگ: علی تجویدی / خواننده: دلکش
● 54:58 تصنیف از خون جوانان وطن / خواننده: محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!