برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۰

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۰

● 00:47 پیش درآمد شوشتری / گروهی سماعی به رهبری: فریدون ناصری
● 04:23 باد صبا / حسام‌السلطنه مراد / محمدرضا شجریان / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 12:18 رنگی از ساخته‌های موسی معروفی / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 15:57 رمیده / شعر: فروغ فرخزاد / آهنگ: حسن یوسف‌زمانی / تنظیم: مارسل استپانیان / خواننده: سیما بینا
● 20:45 گوشه‌هایی از ابوعطا / فرهنگ شریف ـ تار
● 33:32 رباعی از ابوسعید ابوالخیر / عود: منصور نریمان / خواننده: محمودی خوانساری
● 40:52 موج / شعر: فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده: مرضیه
● 47:53 ترانه‌ای از شیدا / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / خواننده: محمد گلریز

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!