برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۶

برنامه گلچین هفته ۵۶

● 00:23 بعد از سه ماه وقفه!
● 01:18 پیش درآمد اصفهان / مرتضی نی‌داود / تنظیم: گروه شیدا / محمدرضا لطفی
● 04:55 تصنیف مخالف سه‌کاه / شیدا / تنظیم و اجرا:‌ گروه شیدا / شجریان
● 12:38 عروس / محلی بیرجندی / تنظیم: فرامرز پایور / سیما بینا
● 19:22 ترکیباتی در دشتی / جلیل شهناز 27:58 ترانه‌ای از عبدالحسین برازنده / شعر: حسن سالک / تنظیم: گروه سماعی / ایرج
● 35:28 در خلوت غم / هوشنگ ابتهاج / فرامرز پایور / مرضیه
● 44:33 گوشه‌هایی در چهارگاه / غلامحسین بنان
● 51:43 رنگ راک / نورعلی برومند / تنظیم و اجرا: گروه شیدا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!