برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۷

برنامه گلچین هفته ۵۷

● 00:46 پیش درآمد شور / علی اکبر شهنازی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 07:14 اشک مهتاب / دوبیتی‌های سیاوش کسرایی / آهنگ: حسن یوسف‌زمانی / محمدرضا شجریان
● 11:45 به یاد قمر / سیمین بهبهانی / یوسف کاموسی / الهه
● 17:32 آوازی با صدای قمرالملوک وزیری
● 23:56 مشتاق و پریشان / سعدی / علینقی وزیری / غلامحسین بنان
● 29:37 چهار مضراب ماهور / فرهنگ شریف
● 35:11 موسم گل / موسی معروفی / تنظم: محمدرضا شجریان / هنگامه اخوان
● 45:25 بت چین / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!