برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۸

گلچین هفته ۵۸

● 00:49 پیش درآمد سه‌گاه / فرامرز پایور
● 04:49 دلم شکستی / هما میرافشار / حسن یوسف زمانی / تنظیم: فریدون شهبازیان / سیما بینا
● 10:05 خبر درگذشت «رضا ورزنده» و آخرین اثر او ده روز پیش از مرگ او
● 22:16 خبر درگذشت «نورعلی برومند» / صحبت‌های استاد در باره موسیقی اصیل
● 30:56 وداع یاران / محمدرضا لطفی / محمدرضا شجریان
● 38:27 ابیاتی از حافظ با صدای روح‌انگیز / تار: علینقی وزیری
● 44:46 تصنیفی در سه‌گاه / مولوی / فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!