برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۷

برنامه گلچین هفته ۶۷

● 00:43 پیش درآمد همایون / دوریش‌خان / گروه سماعی
● 08:18 تاب بنفشه / حافظ / سروش ایزدی
● 13:42 رنگ قهر و آشتی / درویش خان
● 15:33 بهار دلکش / ملک‌الشعرا بهار / درویش‌خان / محمدرضا شجریان
● 20:43 تمنای وصال / هاتف اصفهانی / پریسا (اجرا در حافظیه)
● 25:09 دوبیتی‌های بابا طاهر / نی: محمد موسوی / خواننده: احمد ابراهیمی
● 34:16 آهنگ اشتیاق / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 41:39 تصنیف افشاری / روح‌الله خالقی / غلامحسین بنان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!