برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۸

برنامه گلچین هفته ۶۸

● 00:46 پیش درآمد شور / علی‌اکبر شنهازی / تنظیم: محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 08:39 شور بهار / رهی معیری / اسماعیل مهرتاش / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: فرهاد منتشری / گروه سماعی
● 13:56 تاب بنفشه / حافظ / پریسا (اجرا در جشن هنر شیراز)
● 17:56 عود و آواز عبدالوهاب شهیدی
● 27:39 انتظار / رضوان / محمدرضا لطفی / تنظیم: جواد معروفی / مرضیه
● 34:00 چهار مضراب سه گاه / علی تجویدی
● 37:56 چهار مضراب سه‌ گاه / علی تجویدی / تنظیم: جواد معروفی برای ارکستر
● 43:10 مژده باد صبا / حافظ / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 48:32 رنگی از موسی معروفی / گروه سماعی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!