برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۹

برنامه گلچین هفته ۶۹

این برنامه به معرفی دستگاههای موسیقی ایرانی و گوشه‌های موسیقی و «راست پنجگاه» می‌پردازد و اجرای کامل آن با صدای محمدرضا شجریان، تار: محمدرضا لطفی و ضرب: ناصر فرهنگفر در دهمین جشن هنر شیراز (حافظیه) را می‌شنویم.

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!