برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۶

برنامه گلچین هفته ۷۶

● 00:47 پیش درآمد ماهور / حسین‌خان هنگ‌آفرین / تنظیم: جواد معروفی / اجرا: فرامرز پایور
● 04:52 رباعیات خیام / فریدون شهبازیان / محمدرضا شجریان
● 11:58 عروس گل از باد صبا / ملک‌الشعرا بهار / دوریش‌خان / تنظیم: گروه سماعی / سیما بینا
● 19:22 آواز داغستانی ـ لری / نی: حسن ناهید / عود و آواز: عبدالوهاب شهیدی
● 35:26 بمیرید، بمیرید / مولوی / محمدرضا لطفی / تنظیم: جواد معروفی / مرضیه
● 40:45 سحرخیز / فریدون مشیری / حسن یوسف‌زمانی / نادر گلچین
● 45:06 سلسله موی دوست / حبیب سماعی / پروانه
● 48:26 سلسله موی دوست (پروانه) / تنظیم: گروه شیدا / رضوی سروستانی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!