برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۸

برنامه گلچین هفته ۷۸

● 00:45 پیش درآمد ماهور / درویش‌خان / گروه شیدا
● 05:14 تصنیفی از عارف قزوینی در سفر به ترکیه / تنظیم: فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 10:08 دلم شکستی / هما میرافشار / حسن یوسف‌زمانی / سیما بینا
● 14:55 آوازی در نوا / پیانو: مرتضی محجوبی / غلامحسین بنان
● 36:08 در انتظار سحر / مرتضی رضوان / محمدرضا لطفی / تنظیم: جواد معروفی / مرضیه
● 42:22 زمن نگارم / ملک الشعرا بهار / درویش خان / تنظیم: فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی
● 52:36 رنگ راک / نورعلی برومند / گروه شیدا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!