برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۹

برنامه گلچین هفته ۷۹

● 00:41 قطعه‌ای در بیات اصفهان / حسن صفری / تنظیم: فرهاد فخرالدینی
● 03:20 تصنیف قدیمی سوز و گداز / تنظیم: گروه شیدا / محمد گلریز
● 07:50 افسانه / نیما یوشیج / جواد معروفی / سیما بینا
● 13:11 آواز اقبال سلطان آذر / با تار عبدالحسین شهنازی
● 19:41 موسم گل / وحید دستگردی / موسی معروفی / تنظیم: محمدرضا لطفی / هنگامه اخوان
● 29:55 رباعیات خیام / دومین جشن توس / آرامگاه خیام / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان / عبدالوهاب شهیدی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!