برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۰

برنامه گلچین هفته ۸۰

● 00:48 قطعه‌ای ضربی در دستگاه نوا / گروه شیدا به سرپرستی: محمدرضا لطفی
● 04:28 غزلی از مولوی / فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی
● 16:03 دامن کشان (ترانه کردی ـ فارسی) حسن کامکار / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 23:07 گوشه‌ی حجاز / تار درویش‌خان 26:07 گوشه‌های از سه‌گاه / جلیل شهناز
● 46:16 تصنیف نوا / گروه شیدا / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!