برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۱

برنامه گلچین هفته ۸۱

● 00:44 پیش درآمد راک / درویش‌خان / گروه شیدا به سرپرستی: محمدرضا لطفی
● 06:41 ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی / عبدالوهاب شهیدی
● 13:03 قطعه زرد ملیجه و تمرین دشتی / ابوالحسن صبا / محمدرضا لطفی، حسین عمومی، بیژن کامکار
● 25:35 غزلی از حافظ / آهنگ: مصطفی کسروی / عهدیه
● 34:20 سومین جشن توس / غزل از عطار / محمدرضا لطفی / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!