برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۲

برنامه گلچین هفته ۸۲

(پس از دو ماه وقفه)
● 00:34 پیش درآمد سه گاه / محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 06:52 باد خزان / ملک‌الشعرا بهار / درویش‌خان / محمدرضا شجریان
● 14:47 دلتنگی / شعر: پدرام / آهنگ:‌ شاملو کاروند / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / سیمین غانم
● 21:20 تمنای وصال / تنظیم: گروه شیدا / شهرام ناظری
● 26:43 قطعاتی در همایون / جلیل شهناز 37:38 تصنیف نوا / حافظ / حسین علیزاده / پریسا (یازدهمین جشن هنر شیراز)
● 41:49 سلسله موی دوست / علی‌اکبر شیدا / تنظیم: گروه شیدا / رضوی سروستانی
● 48:47 عقرب زلف کج / علی‌اکبر شیدا / تنظیم: جواد معروفی / پوران شاپوری

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!