کاوه گلستان: قلمکار (کانون پرورش فکری)

کاوه گلستان قلمکار

قلمکار
نویسنده: کاوه گلستان
عکس: کاوه گلستان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

کاوه گلستان قلمکار

خلاصه کتاب:
هنر »قلمکار» بازمانده هنری است که در دوره صفویه به کمال رسید و تا مدتها پس از آن، یکی از درخشانترین نمونه‌های هنر تزیینی سرزمین ما بود. ساخت و پرداخت پارچه قلمکار، همواره، یکی از رشته‌های گوناگون هنر دست‌، کار پارچه‌بافی بوده است و پارچه‌های قلمکار زیبایی که از قرن دوازدهم و سیزدهم هجری به یادگار مانده، از گنجینه‌های پُر تنوع طرحها و نقشهای هنر اسلامی ایران به شمار می‌رود.
در کتاب حاضر، با ارائه تصاویری متناسب، این هنر ارزشمند معرفی شده است.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: قمکار
نویسنده: کاوه گلستان
عکس‌ها: کاوه گلستان

موضوع: آموزشی
گروه سنی: د (راهنمایی)
هـ (دبیرستان)

قیمت:
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۱۹ × ۱۹ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۲
نوبت چاپ: چهارم: ۱۳۷۰
شمارگان چاپ: ۸۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!