بهرام بیضایی: حقیقت و مرد دانا (کانون پرورش فکری)

بهرام بیضایی حقیقت و مرد دانا

حقیقت و مرد دانا
نویسنده‌: بهرام بیضایی
تصویرگر: مرتضی ممیز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

بهرام بیضایی حقیقت و مرد دانا

خلاصه کتاب:
پسرک به دنبال حقیقت بود. کسی او را به سوی کلبه پیرمرد دانا بر روی تپه‌ کنار دهکده راهنمایی کرد. پیرمرد برای او توضیح داد که حقیقت چیزی بیرون از بشر نیست. حقیقت، فهم درست دنیای واقعی است، این‌که هر لحظه شکلی دارد، هم یکی است و هم بسیار. پسرک توضیح بیشتر خواست. پیرمرد گفت: باید به دنبال کسی بود که می‌داند با نوشتن چگونه می‌توان جنگید، و در جنگ چگونه می‌توان آواز خواند، و با آواز چه چیزها می‌توان نوشت. چنین کسی همیشه راه می‌رود و تو که جویای حقیقت هستی با نشستن، تنها فاصله خود را از او بیشتر می‌کُنی.
به این ترتیب، جستجوی طولانی پسرک به دنبال مرد دانا و حقیقت ادامه یافت.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: حقیقت و مرد دانا
نویسنده: بهرام بیضایی
تصویرگر: مرتضی ممیز

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)
د (دوره راهنمایی)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۴۸ صفحه
قطع کتاب: ۲۲ × ۲۲ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۱
نوبت چاپ دوم: ۱۳۵۵
شمارگان چاپ: ۲۲۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!