نصرت رحمانی: میعاد در لجن (صدای شاعر) (نگاهنگ)

پروانهٔ مسین
پرواز کرد
چرخید چرخید

متن شعر را در اینجا بخوانید

* * *