نصرت رحمانی: میعاد در لجن (صدای شاعر) (نگاهنگ)

پروانهٔ مسین
پرواز کرد
چرخید چرخید

متن شعر را در اینجا بخوانید

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone