فروغ فرخزاد: دست‌هایم (صدای شاعر) (نگاهنگ)

دست‌هایم را در باغچه می‌کارم
سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم
. . .

[+]

* * *

error: Content is protected !!