یادنامه «نصرت رحمانی»

نصرت رحمانی

«نصرت رحمانی»، شاعری که در آن سالهای دور در غبار گم شد. و این مجموعه از اشعار و صدای او تا خاطرش از یادها نرود.

سی‌ و پنج ـ شش سالی پیش، مجموعه‌ای برگزیده‌ از سروده‌هایش را با صدای خود دکلمه کرد که در دو نوار کاست منتشر شد. یکی تلخ و برهنه، بی‌هیچ نوایی از موسیقی، (موسسه فرهنگی کاسپین)، و دیگری همراه با قطعاتی از ساخته‌های «مجید انتظامی»، کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. شادا که «صدا» هست و تنها صداست که می‌ماند. با یاد روشن او که «شاعر شعر سیاه» می‌خواندندش، چند سروده از این مجموعه را بشنویم تا نگویند که از یاد فراموشانند.

صدای شاعر:
● کفر (صدای شاعر)
● چاقو (صدای شاعر)
● بلوف (صدای شاعر)
شیرین (صدای شاعر)
● شب درد (صدای شاعر)
● این‌روزها (صدای شاعر)
وداغ تلخ (صدای شاعر)
● حریق باد (صدای شاعر)
● شعر ناتمام (صدای شاعر)
تاول [۱ تا ۷] (صدای شاعر)
● جاده‌ی جهنم (صدای شاعر)
● سماغ خیزابها (صدای شاعر)
در عطر عشق (صدای شاعر)
میعاد در لجن (صدای شاعر)
پرنده‌ای گریان (صدای شاعر)
● معیاد در لجن (با ابیات اضافه)
● پیاله دور دگر زد (صدای شاعر)
من آبروی عشقم (صدای شاعر)
عصر جمعه‌ی پاییز (صدای شاعر)
ای بی‌تو من خراب (صدای شاعر)
زمزمه‌ای در محراب (صدای شاعر)
● پرسه‌های شبانگاهی (صدای شاعر)
شعرهای نصرت رحمانی (کانون پرورش فکری)
شعرخوانی نصرت رحمانی در شبهای شعر انستیتو گوته

ترانه‌ها:
● لیلی (انیس معین)
● وداع تلخ (مینو جوان)
تریاک (فراز عبداللهی)
پاییز چه زیباست (انیس معین)
شعر ناتمام (مینو جوان / مظفر شغیعی)

متفرقه
مادر (نگاهنگ)
میعاد در لجن (نگاهنگ)
حکایت کیف چربی «نیما یوشیج»

* * *

error: Content is protected !!