تو ساحل، رو شن‌ها بازی می‌کردیم (نگاهنگ)

یادت میاد که اون‌ روز لب دریا
تو ساحل، رو شن‌ها بازی می‌کردیم
. . .

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

error: Content is protected !!