شهیار قنبری (صدای شاعر) غزلبانو: داریوش اقبالی

شهیار قنبری غزلبانو

امان از
دکلمه و شعر: شهیار قنبری
آهنگ و تنظیم: عبدی یمینی
ترانه‌خوان: داریوش اقبالی

امان از راه بی‌عابر
امان از شهر بی‌شاعر
امان از روز بی‌روزن

امان از اینهمه رهزن

امان از باد بی‌باده
امان از سرو افتاده
امان از تیغ بی‌دردان

بجای بوسه برگردن

امان از سایه‌ی بی‌سر
بر این درگاه درد ‌آور
امان از ناتمام تو

امان از ناتمام من

امان از شعله آخر
هجوم باد و خاکستـر
که از پروانه‌ی پَرپَر

اجاق شب نشد روشن

امان از روز بی‌رؤیا
امان از شام مرگ‌آوا
امان از جای صد دشنه

میان چین پیـــراهن

ببار ای خوب دیروزی
بر این بازار خودسوزی
که این غم‌خانه‌ی بی مِـی

ندارد آب مردافکن

برقصانم غزلبانو
بچرخانم، غزلبانو
میان گفتن و خفتن

میان ماندن و رفتن

۱۹۹۲
Laguna Beach

* * *

دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، صفحه ۱۴۰ و  ۱۴۱

* * *
این دکلمه ترانه در ساندکلود

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!