مهدی اخوان‌ثالث ـ لحظه‌ی دیدار (مجموعه ترانه‌ها)

مهدی اخوان ثالث لحظه دیدار

لحظهٔ دیدار
مهدی اخوان‌ثالث

لحظه‌ی دیدار

لحظهٔ دیدار نزدیک است.
باز من دیوانه‌ام، مستم.
باز می‌لرزد، دلم، دستم.
باز گویی در جهان دیگری هستم.

های! نخراشی به غفلت گونه‌ام را، تیغ!
های، نپریشی صفای زلفکم را، دست!
وآبرویم را نریزی، دل!
ـ ای نخورده مست ـ
لحظهٔ دیدار نزدیک است.

تهران ـ آبان‌ماه ۱۳۳۴

از مجموعهٔ «زمستان»

* * *
برگشت به یادنامهٔ «مهدی اخوان‌ثالث» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!