یادنامه‌ی «مهدی اخوان‌ثالث» (م. امید)

مهدی اخوان‌ثالث (م. امید)
۱۰ اسفند ماه ۱۳۰۷ ـ ۴ شهریور ۱۳۶۹

یادمان «مهدی اخوان‌ثالث» در سایت «راوی حکایت باقی»

   صدای شاعر:
کتیبه (صدای شاعر)
غزل ۳ (صدای شاعر)
پرستار (صدای شاعر)
باغ من (صدای شاعر)
قاصدک (صدای شاعر)
زمستان (صدای شاعر)
دریچه‌ها (صدای شاعر)
آواز کرک (صدای شاعر)
پیوندها و باغ (صدای شاعر)
سر کوه بُلن . . . (صدای شاعر)
سگ‌ها و گرگ‌ها (صدای شاعر)
هستن (صدای شاعر: برای مرتضی کیوان)
چاره (شادی نماند و شور نماند و هوس نماند)
تسلی و سلام (صدای شاعر: برای دکتر محمد مصدق)
سروده‌ای از «مهدی اخوان‌ثالث» با صدای «فروغ فرخزاد»

   مجموعه ترانه‌ها:
آرزوها (گیتی پاشایی)
قاصدک (مجموعه ترانه‌ها)
زمستان (مجموعه ترانه‌ها)
دریچه‌ها (مجموعه ترانه‌ها)
سر کوه بُلن . . (دکلمه ـ ترانه)
سر کوه بلند (مجموعه ترانه‌ها)
پایانم دیشب (گروه همسفران)
لحظه‌ی دیدار (مجموعه ترانه‌ها)
خوان هشتم (وحید طارمی ـ رامین بحیرایی)
سروده‌های «مهدی اخوان‌ثالث» در ترانه‌های ایرانی
خانه‌ام آتش گرفته‌ست (مهدی اخوان‌ثالث ـ محمدرضا شجریان)

مطالب دیگر:
صدای شاعر (کانون پرورش فکری)
این نکبت دارد. صدای شیطان است!
آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)
روی جاده‌ی نمناک (مرثیه‌ای برای صادق هدایت)
حکایت مهدی اخوان‌ثالث و کوهنوردی «اشکبوس»
یادی از «صادق هدایت» به قلم «مهدی اخوان‌ثالث»
مهدی اخوان‌ثالث در پست و بُلند زندگی (یادداشت راوی)

   نگاهنگ:
همچنان می‌سوزد این آتش (نگاهنگ)
قاصدک! هان چه خبر آوردی!؟ (نگاهنگ)
نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم (نگاهنگ)

* * *

error: Content is protected !!