سرگی پروکفیف: پیتر و گرگ (کانون پرورش فکری)

 

تصویر روی جلد برگرفته از: کتاب «رنگین‌کمان» کوروش بیگ‌پور [ + ]

پیتر و گرگ

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

قصه و موسیقی: سرگی پروکفیف
نقاشی: فرشید مثقالی
صدای: فریدون دائمی
ويلن: پیتر
ابوا: مُرغابی
كلارينت: گربه
باسون: پدربزرگ
فلوت: گنجشگ
هورن: گرگ
طبل: شكارچی

فایل شنیداری (دانلود)

* * *