حکایت مجسمه‌ی «بهرام گور» به روایت «هادی شفائیه»

در کارنامهٔ عکس‌های ماندگاری که از استاد «هادی شفائیه» برای ما و آیندگان به یادگار مانده یکی هم  مجموعه‌ٔ عکس‌هایی‌ از اشیای عقیقهٔ ایران در دوره‌های ساسانی و هخامنشی است که در زمان اکتشاف آثار انجام شده است. در سال ۱۳۴۴ [بیش از نیم‌قرن پیش] نمایشگاهی از ۱۵۰ عکس از این مجموعهٔ غنی با عنوان «رد پای اعصار» نخست در کاخ گلستان [ایران]، و سپس در شهرهای رم [ایتالیا]، ژنو، زوریخ و برن [سوئیس] به نمایش در آمد.

عکسی از مجسمه‌ای که به احتمال زیاد «بهرام گور» [پسر و جانشین یزدگرد اول، پادشاه ساسانی] است، یکی از عکس‌های آن مجموعه است. دکتر هادی شفائیه در خاطراتش از این مجمسه می‌نویسد:

«این مجسمه را مهندس «محسن فروغی» برای عکسبرداری آورده بود. چند سال بعد که عکسی از آن را برای نمایشگاه «رد پای اعصار» در قطع بزرگ چاپ و آماده کرده بودم به ایشان نشان دادم تا اطلاعات بیشتری در بارهٔ آن بدهند. با تأسف گفت: «حالا معلوم نیست این مجمسه کجاست! همان موقع به موزهٔ «ایران‌ باستان» خریدش را توصیه کردم. نخریدند و از دست رفت.»

برگرفته از یادداشت‌های دکتر هادی شفائیه مندرج در:
دفتر هنر، ویژهٔ هادی شفائیه، شمارهٔ‌ ۱۲، اسفند ۱۳۷۹، صفحهٔ ۱۶۶۵ [+]

* * *
بازگشت به فهرست یادگارهای ماندگار دکتر «هادی شفائیه»

* * *

error: Content is protected !!