به این نور تن بسپاریم. به این نور . . .

کرامت دانشیان بهاران خجسته باد

خط و امضای «کرامت دانشیان» پای برگ وصیت‌نامهٔ‌ خود در ساعت پیش از تیرباران در سپیده‌دم بیست‌ونهم بهمن‌ماه سال ۱۳۵۲ و نام و تایید افراد ناظر بر اجرای حکم اعدام در میدان چیتگر.

«. . . مرگ، ناچیزترین هدیه ما برای پیروزی مردم است. هر مرگ دریچه‌ای‌ست که به روی تباهی بسته می‌شود. و هر مرگ دریچهٔ اسرار است که به روی دروغ،‌ فحشا، فقر و گرسنگی بسته خواهد شد. و آنگاه دریچه ای بازخواهد شد که از آن نور زندگی بتابد. به این نور تن بسپاریم، به این نور.»
فدائی مردم
کرامت دانشیان
۵۲/۱۱-۲۹

امضای:
نمایندهٔ ارتش: سرگرد قیائی
فرمانده گردان زندان: سروان حسن‌زاده
افسر اطلاعات: سروان جاوید نسب
نماینده شهربانی: متقی و قاضی‌عسگر

* * *
از «کرامت دانشیان» در این سایت:
تاریخچهٔ سرود «بهاران خجسته‌باد!»

* * *

error: Content is protected !!