برای جگر گوشه‌ی دلبندم (عکس و خط و امضای پوران)

برای جگر گوشهٔ دلبندم امید که او را بیشتر از جانم دوست دارم

پوران، از ازدواج دوم خود با حبیب‌الله روشن‌زاده (گزارشگر و مفسر ورزشی تلویزیون) صاحب دو فرزند به نام‌های «امید» و «آرزو» شد. او از ازدواج نخستش با عباس شاپوری (آّهنگ‌ساز و ویلونیست) نیز پسری به‌نام «شهریار» داشت که حکایتی دیگر دارد و ناگفته بهتر. عکس بالا را پوران در ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۳۴۸ برای پسرش «امید» امضا کرده است.

* * *

error: Content is protected !!