رامش: رقص آرزو (ترانه فیلم)

رقص آرزوها
شعر: بامداد جویباری [محمدرضا بامدادیان]
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: رامش
ترانه فیلم: هنگامه ۱۳۴۷

ادامه خواندن رامش: رقص آرزو (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!