حمیرا: مرا تنها نگذاری (گلهای رنگارنگ 538)

حمیرا تو مرا تنها نگذاری

مرا تنها نگذاری
(گلهای رنگارنگ ۵۳۸)
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: مرا تنها نگذاری (گلهای رنگارنگ 538)

error: Content is protected !!