بایگانی برچسب: s

زندگی و آثار «فرانتس لیست» (کانون پرورش فکری)

فرانتس لیست
نوشته: ژوزه برویر
ترجمه: خسرو سمیعی
نقاشی: محمدرضا عدنانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه‌ی خواندن

پری زنگنه: شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

شعرهای رودکی
صدای: منوچهر انور
آواز: پری زنگنه
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
طراح روی جلد: فرشید مثقالی
خط: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۲

ادامه‌ی خواندن

زندگی و آثار «موزار» (کانون پرورش فکری)

ولفگانگ آمادئوس موزار

نوشته: ژرژ دو هامل
ترجمه: لیلی امیر ارجمند
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن

زندگی و آثار بتهوون (کانون پرورش فکری)

لودویگ فان بتهوون
نوشته: ژاک پرادر
ترجمه: محمد قاضی
صدای: نیکو خردمند ـ منوچهر انور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

ادامه‌ی خواندن