رامین ـ رامش: شنبه و یکشنبه (ترانه فیلم)

شنبه و یکشنبه
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان: رامین ـ رامش
ترانهٔ فیلم: مرد روز

ادامه خواندن رامین ـ رامش: شنبه و یکشنبه (ترانه فیلم)

رامین ـ رامش: جهیز (ترانه فیلم)

رامین رامش جهیز

جهیز
شعر: نظام فاطمی
خوانندگان: رامین ـ رامش
ترانهٔ فیلم: دهکدهٔ طلایی

ادامه خواندن رامین ـ رامش: جهیز (ترانه فیلم)

رامین: دیدی ای آشنا (ترانه فیلم)

دیدی ای آشنا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رامین
ترانه فیلم: مرد روز

ادامه خواندن رامین: دیدی ای آشنا (ترانه فیلم)

رامین ـ رامش: برو خدا نگهدار (دو صدایی)

برو خدا نگهدار
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: رامین و رامش

ادامه خواندن رامین ـ رامش: برو خدا نگهدار (دو صدایی)

رامین ـ گوگوش: قصه آشنایی (ترانه فیلم)

قصه آشنایی
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: رامین و گوگوش
ترانه فیلم: شب فرشتگان

ادامه خواندن رامین ـ گوگوش: قصه آشنایی (ترانه فیلم)