عارف: قربون هر چی خوشگله! (ترانه فیلم)

قربون هر چی خوشگله
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: عارف
ترانه فیلم: قربون هر چی خوشگله

ادامه خواندن عارف: قربون هر چی خوشگله! (ترانه فیلم)