سوسن: مایو دو تیکه!

مایو دو تیکه
شعر و آهنگ: رشید مرادی

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone