ناصر مسعودی ـ یاسمین: ماشینم پنچر شده

ماشینم پنچر شده
شعر: رشید مرادی
آهنگ:‌ رشید مرادی
خوانندگان: ناصر مسعودی ـ یاسمین

ادامه خواندن ناصر مسعودی ـ یاسمین: ماشینم پنچر شده

روانبخش ـ یاسمین: ناز و نیاز (دو صدایی)

ناز و نیاز
شعر: کریم فکور
آهنگ: رشید مرادی
خوانندگان: روانبخش ـ یاسمین

ادامه خواندن روانبخش ـ یاسمین: ناز و نیاز (دو صدایی)