الهه: دیوانه منم (رسوای زمانه)

دیوانه منم (رسوای زمانه)
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: الهه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone