یادنامه‌ی «همایون خرم»

مهندس همایون خُرم

نُهم تیرماه ۱۳۰۹ ـ بیست و هشتم دی‌ماه ۱۳۹۱

 در عالم موسیقی و ترانه ـ چنانچه افتد و دانید ـ این بیشتر نام و صدای خوانندۀ ترانه است که در یاد شنونده باقی می‌ماند. بعد از آن شاید بیت‌های از شعر ترانه و بخشی از ملودی آن در زمزمه‌های هر از گاهی که من و شما را بوده و هست.

آثار و ساخته‌های مهندس «همایون خُرم» اما در خاطره‌های ما از چنان قوام و دوامی برخوردار است که شنیدن نام ترانه و یا نوشتن بخشی از شعر آن، بیش از هر چیز، یادآور ملودی و آهنگ آن است.

«شهزاده رویای من» (مجموعه ترانه‌ها)

نسخۀ اول این ترانه «چه رویایی» نام داشت. ابیات متین و شعر خوشایند آن از سروده‌های «بیژن ترقی» بود و موسیقی وزین و خوش‌آهنگ آن در بیات اصفهان از ساخته‌های «مهندس همایون خرم» که «یاسمین» خواننده‌ای مشهور در دوران خود در اجرایی دلنشین آن‌را خواند که از رادیو ایران پخش شد. در اینجا بشنوید!

* * *

«غوغای ستارگان» (مجموعه ترانه‌ها)

نام به گوش آشنای مهندس «همایون خُرم»، از دیروز تا همیشۀ تاریخ موسیقی معاصر ایران، با مجموعه‌ای از خاطره‌انگیزترین ترانه‌هایی که شنیده‌ایم پیوند داشته و پیوسته خواهد بود. یکی از شناخته‌ترین ترانه‌هایی که با آهنگی از ساخته‌های او جاودانه شده، ترانۀ «غوغای ستارگان» است. در اینجا بشنوید!

* * *

سی یادگار از نغمه‌پرداز ترانه‌های ماندگار: «همایون خُرم»

آثار و ساخته‌های مهندس «همایون خُرم» اما در خاطره‌های ما از چنان قوام و دوامی برخوردار است که شنیدن نام ترانه و یا نوشتن بخشی از شعر آن، بیش از هر چیز، یادآور ملودی و آهنگ آن است. این مجموعه از آثار و ترانه‌ها را در اینجا بشنوید!

* * *

تصنیف «سرگشته» [تو ای پری کجایی]، با سروده‌ای از «هوشنگ ابتهاج» [ه. الف. سایه] و موسیقی «همایون خُرم»، در دو برنامهٔ رادیویی، پخش شد. گلچین هفته [با صدای حسین قوامی، الهه]، و در دو برنامه از مجموعهٔ «گلهای تازه».
آن اجراها و نمونه‌های بازخوانی‌شده‌‌ای از این ترانهٔ ماندگار را همراه با یادنوشته‌های شاعر و آهنگ‌ساز در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

error: Content is protected !!