داود مقامی: مرغ سرگردان

مرغ سرگردان
شعر: [احمد] جوزانی
آهنگ: [یدالله] بدر
خواننده: داود مقامی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone