فیرزوه: این کی بود!؟

این کی بود!؟
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [کیومرث] سلیم‌پور
خواننده: فیروز

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone