آغاسی: نامه

نامه
شعر: حسین تقی‌نیا
آهنگ: حسین تقی‌نیا
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone