جمال وفایی: دختر شیرازی

دختر شیرازی
شعر: وسیله‌ساز
آهنگ: صفری
خواننده: جمال وفایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone