رامش: تو بارونی، تو آفتابی

تو بارونی، تو آفتابی
شعر: مینا اسدی
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: رامش

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone