رامش: تو بارونی، تو آفتابی

تو بارونی، تو آفتابی
شعر: مینا اسدی
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!