رویا: چرا چرا خدایا (گلهای رنگارنگ ۴۶۳)

چرا، چرا خدایا
(گلهای رنگارنگ ۴۶۳)
شعر: [سیمین بههبانی]
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا