رویا: چرا چرا خدایا (گلهای رنگارنگ ۴۶۳)

چرا چرا خدایا
شعر: [سیمین بهبهانی]
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا
گلهای رنگانگ شماره ۴۶۳

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone