سیمین غانم: قلک چشات

قلک چشات
شعر: [سعید دبیری]
آهنگ: فریبرز لاچینی
خواننده: سیمین غانم