سیمین قدیری: آوازهای دیگر (کانون پرورش فکری)

سیمین قدیری آوازهای دیگر

آوازهای دیگر
شعرها
از: ژیلا مساعد ـ محمود کیانوش
بهروز رضوی ـ احمدرضا احمدی
آواز: سیمین قدیری
موسیقی: فریبرز لاچینی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶ ادامه خواندن سیمین قدیری: آوازهای دیگر (کانون پرورش فکری)

سیمین قدیری: آواز فصل‌ها و رنگ‌ها (کانون پرورش فکری)

سیمین قدیری آواز فصل ها و رنگ ها

آواز فصلها و رنگها
شعرها
 از: ژیلا مساعد ـ محمود کیانوش
فرهاد شیبانی ـ احمدرضا احمدی
آواز: سیمین قدیری
موسیقی: فریبرز لاچینی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

ادامه خواندن سیمین قدیری: آواز فصل‌ها و رنگ‌ها (کانون پرورش فکری)

فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند

تنها صدایت که می‌ماند
(یاد فروغ فرخزاد)
خواننده: فریدون فرخزاد
موسیقی: فریبرز لاچینی

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند