برای کامبیز عزیزم (منوچهر سخایی)

تقدیم به کامبیز عزیزم که همراه با آهنگ‌های آسمانی خود مرا به آسمان‌ها بُرد. منوچهر ۱۳۳۷/۷/۲۶

«منوچهر سخایی» یکی از نام‌هایی‌ست که در «حلقۀ اول از خوانندگان پاپ در ایران» جا دارد. اولین ترانه‌ای که خواند «کالسکهٔ زرین» نام داشت با شعری از «پرویز وکیلی» و آهنگی از «کامبیز مژدهی» که مشوق او برای خواندن ترانه بود.  منوچهر سخایی عکس خود را به سپاسمندی از او امضاء کرده است.

از «منوچهر سخایی» در این سایت:

یاد و خاطره‌ای از منوچهر سخایی
افسوس که گذشته (نگاهنگ)

* * *

error: Content is protected !!