مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (مجموعه ترانه‌ها)

مهدی اخوان ثالث قاصدک

شهریور امسال سروده‌ی «قاصدک» ۶۳ ساله می‌شود. این شعر را «مهدی اخوان‌ثالث» شهریور سال ۱۳۳۸ در تهران سروده و در مجموعه‌ی «آخر شاهنامه» به چاپ رسیده است.

با این‌که «مهدی اخوان ثالث» این شعر را برای خوانده شدن به‌شکل ترانه نسروده بود ولی چنان مورد پسند اهل موسیقی واقع شد که بعدها چند اجرای متفاوت با صدای خوانندگان مختلف از آن ساخته و اجرا شد.

قاصدک

قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟
از کجا، وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی، امّا، امّا
گِرد بام و درِ من
بی‌ثمر می گردی.

انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیّار و دیاری ـ باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند
قاصدک!
در دلِ من همه کورند و کرند.

دست بردار ازین در وطنِ خویش غریب.
قاصدِ تجربه‌های همه تلخ،
با دلم می‌گوید
که دروغی تو، دروغ؛
که فریبی تو، فریب.

قاصدک! هان، ولی . . . آخر . . . ای‌وای!
راستی آیا رفتی با باد؟
با توام، آی! کجا رفتی؟ آی . . .!
راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟
مانده خاکسترِ گرمی، جائی؟
در اجاقی ـ طمعِ شعله نمی‌بندم ـ خُردک شرری هست هنوز؟

قاصدک!
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می‌گریند.

تهران ـ شهریور ۱۳۳۸
از مجموعۀ «آخر شاهنامه»

* * *
برگشت به یادنامهٔ «مهدی اخوان‌ثالث» در این سایت

* * *