مهدی اخوان ثالث: سر کوه بُلن (مجموعه ترانه)

سر کوه بُلند . . .
سر کوهای بُلن نی می‌زنم من . . .

از دوبیتی‌های مهدی اخوان‌ثالث در این سایت:
هفت دوبیتی: متن سروده‌ها ـ صدای مهدی اخوان‌ثالث
دو دوبیتی: دکلمه‌ها: مهدی اخوان‌ثالث، آواز صدیق تعریف
سر کوه بُلن . . . سرودهٔ مهدی اخوان‌ثالث (مجموعه ترانه‌ها)

* * *
برگشت به یادنامهٔ «مهدی اخوان‌ثالث» در این سایت

* * *