حمید قنبری ـ گوگوش: هراز پر

حمید قنبری گوگوش هراز پر

هراز پر [+]
بر وزن ترانه‌ی «کلاغ‌پر»
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: [سلیمان اکبری]
خوانندگان: حمید قنبری ـ گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
شعرهای کودکان و فکاهی با آهنگ ترانه‌های مشهور ایرانی

* * *

error: Content is protected !!